top of page
Posidonia oceanica
POSI

MACRÒFITS MARINS

Els macròfits marins són un grup d'organismes molt heterogeni, compost per macroalgues (ex. Cystoseira sp.) i fanerògames marines (ex. P. oceanica). Les espècies de macròfits són considerades fonamentals en els ecosistemes costaners, ja que juguen un paper ecològic essencial, tant per la gran quantitat de funcions ecològiques que desenvolupen com pels serveis que presenten per a la societat.

 

A més de la seva elevada productivitat i el seu paper en el cicle global del carboni i la lluita contra el canvi climàtic, participen essencialment en l'hidrodinamisme litoral i l'estabilització dels sediments, protegeixen la línia de costa de l'erosió, milloren la qualitat de l'aigua i proporcionen refugi i aliment a un gran nombre d'espècies, creant hàbitats de reproducció i actuant com a centre de biodiversitat. Actualment, treballem amb els següents macròfits marins:

Posidonia oceanica

És una planta aquàtica que pertany a la familia de les fanerògames marines i com a tal, està composta per arrels, rizoma, fulles, fruit i flor. A més, és endèmica del Mar Mediterrani i és també l'organisme colonial viu més vell del món, amb una edat estimada de 100.000 anys.

 

La Posidonia oceanica és la base de l’ecosistema marí de les nostres illes i un esglaó bàsic en la cadena tròfica, proporcionant aliment a innombrables organismes marins. A més, són moltes les espècies que depenen directament d’aquestes praderies per sobreviure, ja que són utilitzades com a lloc de posta, reproducció i refugi. També cal recordar que no només les espècies animals depenen i es beneficien de les praderies, sinó que el seu impacte transcendeix el medi marí fins al punt d’influir considerablement en dues de les indústries més importants de les nostres illes, com són la turística i la pesquera.  


No hi ha dubte que depenenem en gran mesura de la Posidonia oceanica i que, si ella continua patint, les conseqüències seran devastadores per a les nostres illes.

460 Milions

de metres quadrats és la superfície total de la Posidonia oceanica

Més de 1000

espècies d'organismes depenen de les praderies per sobreviure

338 Trilions

de quilograms de carboni són absorbits anualment per la Posidonia oceanica

+400 Milions

d'euros ​és l'impacte socioeconòmic sobre les Illes Balears

El nostre tresor marí

La Posidonia oceanica ​és un dels ecosistemes més extensos i característics de les Illes Balears. Amb una superfície d'uns 460.000.000 milions de metres quadrats, aquesta planta milenaria forma praderies imponents que dominen tot el nostre fons marí, donant-li aquest aspecte màgic tan característic.

Peixos, epífits, mol·luscs, crustacis o algues són moltes de les espècies que depenen directament de la Posidonia oceanica, ja que les seves praderies són utilitzades com a lloc de reproducció i posta, reclutament o simplement com a font d'aliment. Sense elles, l'equilibri ecològic del mar Balear desapareixeria.

La Posidonia oceanica és una planta, i com a tal, fa la fotosíntesi; utilitzen l'energia de la llum solar per fixar carboni inorgànic (CO₂) i produir grans quantitats d'oxigen. Com a conseqüència d'aquest procés, les praderies actuen com a reservoris de carboni, emmagatzemant milers de tones de CO₂ al any. Això fa que la Posidonia oceanica sigui un agent indispensable en la lluita contra l'escalfament global.

Deixant de banda els beneficis mediambientals obvis que la Posidonia oceanica té sobre les Illes Balears, el seu impacte va molt més enllà. És la responsable de les aigües cristal·lines de les nostres precioses platges, i a la vegada, una gran font de biodiversitat marina. Per tant, s'estima que l'impacte directe i indirecte que té sobre la indústria turística i pesquera és d'uns 400 milions d'euros al any.

C. Nodosa i Z. Noltii

Cymodocea nodosa i Zostera noltii són també plantes pertanyents a les fanerògames marines, les quals es troben distribuïdes a la Mediterrània i en algunes parts de l'Atlàntic.


Aquestes espècies són menys conegudes, encara que també formen extenses praderies en aigües poc profundes, creant hàbitat per a nombroses espècies, contribuint a depurar l'aigua i capturant carboni. Es tracta d'espècies molt similars a simple vista que, a més, es poden trobar formant praderies mixtes d'ambdues plantes. 


Cal esmentar també que, i malgrat el gran nombre de serveis ecosistèmics que ens proporcionen, C. nodosa i Z. noltii no gaudeixen de la mateixa protecció que P. oceanica, i es troben, en molts casos, altament amenaçades, fins al punt d'estar la Z. noltii inclosa al Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades d'Espanya.

9d156027-c91b-4b11-95cf-d0bd8286e125.jpg
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ MARINA

Un informe de la Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa (UICN) calcula que les praderies de Posidonia oceanica poden ser responsables del 40% de carboni emmagatzemat cada any per la vegetació costanera. A més, una hectàrea de Posidonia oceanica pot arribar a produir més del triple d’oxigen que una mateixa hectàrea de bosc tropical i, tot i això, s’estima que el ritme al qual està desapareixent la Posidonia oceanica és fins a vuit vegades superior al de la pèrdua d’aquests boscos. No hi ha dubte que la Posidonia oceanica és un organisme delicat, i que, si no treballem entre tots per garantir el seu futur, pot ser aviat haurem perdut no només el pulmó del Mediterrani, sinó un agent indispensable en la lluita contra el canvi climàtic. Per això, des d'Arrels Marines hem adaptat el nostre programa científic, el qual inclou estudis d'impactes ambientals, propostes de noves àrees susceptibles a un major grau de protecció i la restauració i regeneració de fanerògames marines. 

La regeneració marina es tracta d'un projecte de reforestació marina comunitària en què s'apliquen tècniques innovadores per a la recuperació de fanerògames en petites parcel·les. Els objectius científics d'aquest projecte en especial són (1) proporcionar noves eines per a la restauració de l'hàbitat marí, (2) regenerar àrees degradades per activitats antròpiques i (3) regenerar embornals de carboni blau. A més a més, aquestes estacions no només funcionaran com a part del programa de regeneració, sinó també com a mitjà per augmentar la consciència ambiental i difondre la divulgació científica. Arrels Marines vol, d’una banda, apropar la ciència a la població i, d’altra banda, que la població s’apropi al mar. Per això, les estacions es col·locaran entre 3 i 10 metres de profunditat, fent-les així accessible per a tothom, ja sigui fent snorkel o amb tot un equip de submarinisme. 

Tot i que la prioritat d’Arrels Marines és consolidar un programa ambiciós, durant les primeres etapes del projecte preferim apostar per una fórmula de creixement senzilla però eficaç i amb una estructura clara.

Com funciona

1

2

3

4

Primer de tot, s'escull una localització que ha sigut degradada o que està patint els efectes directes de la petjada humana.

Tot seguit, s'estableix un projecte d'interpretació i estudi per tal de determinar la viabilitat i sobretot, la necessitat d'establir una estació en aquesta zona.

Una vegada obtinguts els resultats, es delimita l'àrea d'estudi per evitar els fondejos i s'inicia la fase de regeneració mitjançant la replantació de fanerògames.

En les setmanes següents, es realitza un seguiment minuciós per tal d’assegurar-nos que l’estació prospera i a continuació, ens traslladem a la següent zona.

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ AMBIENTAL

A Arrels marines estam treballant conjuntament i de forma constant amb pedagogs/es i educadors/es per tal de crear un pla educatiu de qualitat que pugui ser presentat a escoles, instituts i universitats. El nostre interès es centra principalment en crear contingut didàctic i atractiu que s’ajusti als plans i a les necessitats educatives actuals i per sobre de tot, que desperti l’interès dels alumnes permetent-los participar de forma activa en tallers, sortides de camp i fins i tot en cursos de submarinisme. 

És indubtable que els nens i nenes són el futur i, per tant, és clau treballar amb ells, com ja hem fet, però Arrels Marines no vol limitar-se a això. És indispensable arribar a totes les persones que interactuen directament i tenen efectes sobre el medi ambient, i per tant, el nostre abast no es limitarà només a centres educatius, sinó que també estem creant contingut per adults i gent gran.

Finalment, Arrels Marines, en la seva voluntat d’apropar el mar a tothom, treballem i adaptem els nostres programes per arribar a col·lectius sovint oblidats com persones grans, persones amb discapacitat intel·lectual i infants i adults hospitalitzats o amb mobilitat reduïda.

143

TALLERS

+2.000

PARTICIPANTS

3 - 98

ANYS

bottom of page