top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), la ASSOCIACIÓ ARRELS MARINES, com a responsable del tractament, li garanteix que tractarem les seves dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat i en els termes establerts en el RGPD.

 

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seves opcions quant al tractament de les seves dades personals. Aquesta Política s'aplica al tractament de les seves dades personals recollits per l'associació per al desenvolupament de la seva activitat. Si accepta les mesures d'aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta.

 

Responsable del Tractament

 

Denominació Social: ASSOCIACIÓ ARRELS MARINES

NIF: G01815307

Domicili: C/ Elcano, 9 - 07470, Port de Pollença

E-mail: info@arrelsmarines.org

 

Principis Clau

 

Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

 • Legalitat: Només recopilarem les seves Dades personals per a fins específics, explícits i legítims.

 

 • Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s'han recopilat.

 

 • Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seves dades personals per als fins declarats i només segons els seus desitjos.

 

 • Precisió: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzats.

 

 • Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per a garantir que les seves dades no sofreixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

 

 • Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.

 

 • Conservació: Conservem les seves dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s'han recopilat.

 

 • Tercers: L'accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d'acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.

 

 • Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.

 

Recollida i Tractament de les seves Dades Personals 

 

El tractament de les seves dades, així com la remissió de comunicacions i informació addicionals té la seva base legal en el consentiment exprés i inequívoc manifestat.

Si no hem tingut relació amb anterioritat, obtenim les seves dades a través dels formularis inclosos en aquesta web i els tractarem conjuntament amb aquelles dades que ens pugui facilitar durant la seva relació amb nosaltres. En el cas d'haver tingut relació amb anterioritat, les dades que disposem de vostè els hem obtingut a través de vincles previs que has mantingut amb la Associació Arrels Marines per la seva condició de soci, per haver estat donant o per haver-nos sol·licitat informació addicional sobre les nostres activitats, campanyes i iniciatives.

 

Pot manifestar en qualsevol moment la seva oposició a aquesta mena de tractament sense que en cap cas l'exercici d'aquest dret condicioni la terminació de la seva col·laboració o la seva baixa com a soci, tret que així ens ho sol·liciti expressament. En cas d'oposar-se al tractament, nosaltres haurem de gestionar alguns de les seves dades de manera obligatòria per al compliment de la legislació vigent, com per exemple informar l'Agència Tributària de les seves donacions.

 

Els tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

 

 • Dades de caràcter identificatiu (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, etc.).

 

 • També recollim de manera automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu en la política de cookies.

 

Sempre que sol·licitem les seves dades personals, l'informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina fi. En general, recollim i tractem les seves dades personals amb el propòsit de:

 

 • Remetre comunicacions i proporcionar informació addicional sobre els nostres serveis i activitats que puguin ser del teu interès, sobre la base del teu consentiment o a la nostra relació amb tu.

 

 • Gestionar les sol·licituds i donar resposta a les peticions d'informació sol·licituds.

 

 • Promoure i gestionar la relació Arrels Marines – soci, incloent-hi la col·laboració econòmica mitjançant el cobrament de quotes.

 

 • Convidar a actes o esdeveniments que organitzi Arrels Marines.

 

 • Coordinar la participació en activitats organitzats per o per a la xarxa de voluntariat de Arrels Marines.

 

 • Quan estiguem legitimats a això bé per la relació que mantenim amb vostè bé perquè ens ha donat el seu consentiment, enviament fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que hagi pogut participar amb anterioritat. Sempre podra oposar-se a rebre les nostres comunicacions promocionals.

 

 

 

Legitimitat del Tractament

 

D'acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals podran tractar-se sempre que:

 

 • Ens ha donat el seu consentiment a l'efecte del tractament. Si és usuari de la nostra web, mitjançant l'enviament dels nostres formularis, ens autoritza al fet que li remetem les comunicacions necessàries per a donar resposta a la consulta o sol·licitud d'informació plantejada. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

 

 • Per requeriment legal.

 

 • Per existir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitat, com per exemple l'enviament d'informació comercial bé per subscripció a nostra newsletter o per la seva condició de soci.

 

 • Per ser necessària per a la realització d'algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vostè i nosaltres.

 

 

 

Destinataris

 

Les dades que ens facilitis s'utilitzaran exclusivament per als fins descrits amb anterioritat i només podran ser comunicats a col·laboradors i/o empreses associades per a la realització de les finalitats indicades, excepte obligació legal, complint en tot moment amb les mesures de seguretat contemplades en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). També seran facilitats a aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment de la llei.

 

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d'opcions clares que li permetran decidir referent a això.

 

Conservació

 

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb la Associació Arrels Marines i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicable. En aquest supòsit, es tractaran únicament als efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzats.

 

Els criteris emprats per a determinar els terminis de conservació inclouen les nostres obligacions legals, necessitats estadístiques o el fet que la conservació sigui o no aconsellable en funció de la nostra postura jurídica.

 

 

Menors d'Edat

 

Si ets menor d'edat i uses algun dels nostres llocs web o participes en alguna de les nostres campanyes, si us plau, no ens enviïs cap dada personal teva ni de la teva família sense prèvia autorització dels teus pares o tutors. Si ells estan d'acord, podràs participar en les nostres campanyes i activitats en la forma en què en cada cas s'indiqui. Demana als teus pares o tutors que es posin en contacte amb nosaltres en info@arrelsmarines.org si tenen algun dubte.

 

 

Seguretat

 

Emprem tots els esforços raonables per a mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per a protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos al fet que estan exposats les dades. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables

 

Així mateix, la nostra pàgina web està allotjada en la plataforma WIX, la qual mantenen estrictes nivells de seguretat i emmagatzema les seves dades conforme a la RGPD en servidors segurs protegits per firewall. Totes les passarel·les de pagament directe ofertes per WIX i utilitzades per Arrels Marines s'adhereixen als estàndards establerts per la PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) segons el que s'estableix pel consell de seguretat d'aquesta. Aquest consell és un esforç conjunt dut a terme per marques com Visa, Mastercard, AmericanExpress i Discover. Els requisits de PCI-DSS ajuden a garantir el maneig segur de la informació de la seva targeta de crèdit que pugui dipositar en la nostra web.

 

Drets

 

En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per a exercir el seu dret a:

 • Accedir a les seves dades personals i a qualsevol altra informació indicada en l'Article 15.1 del RGPD.

 

 • Rectificar les seves dades personals que siguin inexactes o estiguin incomplets d'acord amb l'Article 16 del RGPD.

 

 • Suprimir les seves dades personals d'acord amb l'Article 17 del RGPD.

 

 • Limitar el tractament de les seves dades personals d'acord amb l'Article 18 del RGPD.

 

 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades d'acord amb l'Article 20 del RGPD.

 

 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals d'acord amb l'article 21 del RGPD.

 

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a info@arrelsmarines.org

També té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control competent, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent. Pot fer-ho a través de la seva seu electrònica (https://www.aepd.es/es) o de la seva adreça postal (Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid. Telèfons: 901 100 099 / 912 663 517).

Informació Legal

 

Els requisits d'aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui, en qualsevol cas.

 

Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i la Associació Arrels Marines pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això ocorri, li avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torni a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmi la seva acceptació.

POLÍTICA DE PRIVACITAT: Quiénes somos
bottom of page